Onze doelen

Tiener groepen

Wanneer kinderen met een verstandelijke beperking van school komen, of daar door omstandigheden niet naar toe gaan of zijn geweest, is er voor hen op Bali vrijwel geen andere mogelijkheid dan bij de familie in en rond het huis te blijven. Het speciaal onderwijs voorziet wel in een vorm van activiteitengroepen, maar daar kunnen de jongeren maar drie jaar aan deelnemen, daarna houdt het echt op. Om jongeren nu een vaste plek te bieden waar zij met allerlei activiteiten aan de slag kunnen en praktische vaardigheden kunnen leren, is Stichting Sjaki-Tari-Us (jong) volwassenen groepen begonnen.

Educational workshops

Hoewel er op Bali in elke regio (acht in totaal) een school is voor kinderen met een beperking vanaf 7 jaar, is er op deze scholen weinig specifieke kennis over deze kinderen en over passende onderwijsmethodieken. Het onderwijs is klassikaal en richt zich vooral op cognitieve ontwikkeling middels schrijf- en rekenonderwijs, zoals dit ook in het regulier onderwijs op Bali plaatsvindt. De leerkrachten proberen naar eigen inzicht aan te sluiten bij de individuele behoefte en mogelijkheden van de leerlingen, maar hebben hiertoe erg weinig kennis en middelen.

Speel-leer groepen

De speel-leergroepen zijn voor kinderen tot acht jaar. Momenteel hebben wij zeven speel-leergroepen, drie in Singaraja en vier in Ubud. De kinderen hebben zes ochtenden in de week les, van maandag tot en met zaterdag. Iedere groep heeft een leerkracht en een assistent, zodat er samen met de aanwezige ouders voldoende begeleiding is om ook op individueel niveau genoeg assistentie te kunnen bieden. Dit is bijvoorbeeld nodig wanneer een kind moeilijk gedrag laat zien en de les zonder voldoende begeleiding stil moet worden gelegd.

Teach the teacher

In 2005, samen met de start van de stichting, zijn we gestart met het opleiden van Balinese leerkrachten door middel van een intensief programma. Samen met Nederlandse vrijwilligers, die de leerkrachten ook hebben begeleid, zijn ervaringen en inzichten uitgewisseld om samen tot bruikbare methoden en programma’s te komen. Een groot onderdeel van het programma was de achtergrondinformatie van de verschillende beperkingen en syndromen, aangezien er op Bali weinig informatie over beschikbaar was. Door middel van verschillende workshops leerden de Balinese leerkrachten hoe om te gaan met de verschillende beperkingen. Stagiaires hebben de opdracht gekregen om een speciaal bewegingsplan te ontwikkelen en er is training gegeven in communicatie, samenwerking en leiding geven.