Voedselpakketten actie

Bali heeft ook te maken met de Corona crises. Er zijn weinig toeristen meer en Bali is zeer afhankelijk van de toeristenindustrie. Bijna 95% van de Balinezen werkt min of meer in de toeristenbranche. Nu met corona en alle toeristenfaciliteiten gesloten zijn heeft dit direct invloed op de inkomsten van Balinezen.

Sjaki is een voedselpakketten actie begonnen om de lokale Balinese families te ondersteunen.

Sjaki-Tari-Us

Sjaki-Tari-Us heeft als doel om kennis en ervaring te delen met leerkrachten en ouders omtrent het begeleiden en opvoeden van kinderen en jong- volwassenen met een verstandelijke beperking op Bali.

Welkom bij Sjaki-Tari-Us

Sjaki-Tari-Us is een stichting die zich inzet voor kinderen met een verstandelijke beperking op Bali, onder het motto; niet minder, maar anders begaafd. Wij bieden kinderen en tieners met een verstandelijke beperking een lesprogramma aan en leren de ouders hoe om te gaan met hun kind. Dit doen wij via onze Balinese leerkrachten aan wie wij onze westerse kennis, kunde en ervaring overdragen in het begeleiden van deze kinderen en het ontwikkelen van speciale lesprogramma’s. In samenwerking met hen vinden we aanpassingen in werkwijze aan hun cultuur. Dit alles moet leiden naar een hogere kwaliteit van zowel de begeleiding van als het onderwijs voor kinderen meteen verstandelijke beperking. Daarnaast streven wij naar meer acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking in de Balinese cultuur. Ons uiteindelijke doel is om de stichting over te dragen aan de Balinezen.

Het verbeteren c.q. vergroten van de leermogelijkheden, communicatie, vaardigheden en zelfredzaamheid van kinderen met een verstandelijke beperking. Hierbij gebruikmakend van diverse speel/leermaterialen en -methodes. En het ondersteunen van de scholen en de leerkrachten bij de toepassing hiervan.

Er is geen limiet aan wat we samen kunnen bereiken

Als kind op Bali met een verstandelijke beperking word je niet zo geaccepteerd als in Nederland. Door gebrek aan kennis over en bekendheid met verstandelijke beperkingen, weten mensen niet waarom deze kinderen zich anders gedragen. Daarnaast wordt vanwege religieuze redenen het krijgen van een kind met een verstandelijke beperking gezien als een slecht karma van ouder en/of kind. De ouders en familieleden schamen zich voor het kind. Een kind met een verstandelijke beperking heeft zijn eigen kwaliteiten en heeft net zoveel recht er te zijn als ieder ander kind en het recht om zichzelf te zijn. Zij zijn niet minder, maar anders begaafd en hebben recht op deelname aan de samenleving als een gelijkwaardig mens!