Educational Workshops

Hoewel er op Bali in elke regio (acht in totaal) een school is voor kinderen met een beperking vanaf 7 jaar, is er op deze scholen weinig specifieke kennis over deze kinderen en over passende onderwijsmethodieken. Het onderwijs is klassikaal en richt zich vooral op cognitieve ontwikkeling middels schrijf- en rekenonderwijs, zoals dit ook in het regulier onderwijs op Bali plaatsvindt. De leerkrachten proberen naar eigen inzicht aan te sluiten bij de individuele behoefte en mogelijkheden van de leerlingen, maar hebben hiertoe erg weinig kennis en middelen.

Er zijn door ons contacten gelegd met drie speciaal onderwijsscholen in Singaraja, Gianyar en Denpasar. Directie en onderwijzend personeel waren enthousiast over de projecten en de plannen van de stichting om o.a. middels workshops aan deskundigheidsbevordering te doen. Directeuren en leerkrachten zijn uitgenodigd om een kijkje op onze groepen te komen nemen om hen duidelijk uit te leggen wat wij doen en waarom. Vervolgens zijn zij uitgenodigd voor informatie- en presentatiebijeenkomsten c.q. workshops. Ondertussen zijn een aantal workshops gegeven en wordt er gekeken naar andere mogelijkheden om de samenwerking met SLB-scholen te vergroten. Zo bezocht één van onze vrijwilligsters een jaar lang wekelijks de SLB in Singaraja om in verschillende klassen mee te draaien. Zij bracht speelleermateriaal mee, besprak samen met betreffende leerkrachten hoe het in de klas verliep en gaf waar mogelijk advies.

Onze ervaring is dat het binnen het SLB lastig is om bij te dragen aan veranderingen of verbeteringen in de vorm van onderwijs. Dit heeft enerzijds te maken met het strikte curriculum vanuit de overheid waaraan de leerkrachten zich dienen te houden en anderzijds met de beperkte mogelijkheden van de leerkrachten zelf.

Activiteiten vanuit Sjaki-Tari-Us zullen zich dan ook vooral beperken tot (voorlichtings-) workshops waarvoor we de SLB’s zullen blijven uitnodigen.

SjakiTariUs_TijmenHobbel_online-36-min
SjakiTariUs_TijmenHobbel_online-85-min
SjakiTariUs_TijmenHobbel_online-90-min
SjakiTariUs_TijmenHobbel_online-84-min

De workshops

Om kennis en ervaring met derden te delen, zijn er de afgelopen jaren verschillende (voorlichtings-) workshops georganiseerd:

Twee studenten SPH voerden een onderzoek uit naar de behoefte aan kennis en informatie bij verschillende doelgroepen. Zij stelden vast dat er behoefte was aan beeldvorming en kennis over mensen met een verstandelijke beperking bij ouders, leerkrachten en personeel van lokale buurtklinieken (Puskesmas). Samen met de Balinese leerkrachten ontwikkelden zij een informatieve workshop waarin kennis van, het herkennen van en omgang met kinderen/mensen met een verstandelijke beperking werd behandeld.

In samenwerking met de Japanse stichting J2Network, die de leescultuur in o.a. Indonesië wil bevorderen, zijn er workshops verzorgd aan ouders en leerkrachten over kinderboeken en het nut van voorlezen. Vervolgens heeft deze stichting bijgedragen aan het opzetten van een kleine kinderbibliotheek in ons gebouw in Ubud.

In samenwerking met een Nederlandse tandarts zijn er workshops verzorgd over mond- en tandverzorging. Vervolgens zijn de kinderen behandeld bij een gelieerde Balinese tandarts in Denpasar.

Op de universiteit van Singaraja is een voorlichtingscollege gegeven aan 300 studenten van de lerarenopleiding. Over kennis, herkennen van en omgang met kinderen/mensen met een verstandelijke beperking en de mogelijkheid om zich bij de stichting te specialiseren in speciaal onderwijs. Een aantal keren hebben studenten nadien bij onze locatie in Selat een opdracht voor hun studie aan de universiteit vervuld.

Soms bieden mensen spontaan hun diensten aan wanneer zij ons bezoeken. Zo heeft een vrouwelijke clown op alle groepen een leuke interactieve middag verzorgd en zijn er schilder-muziek- dans- en yogalessen voor de tieners en de kinderen uitgevoerd door enthousiaste en betrokken deskundigen. Kinderen en ouders genieten steeds volop!