Sjaki-Tari-us achtergrond

Thijs van Harte (wiens moeder uit Indonesië afkomstig is) en zijn vrouw Karin Leithuijser, zijn al sinds halverwege de jaren 90 actief in het ondersteunen van onderwijsprojecten in Indonesië.

Na de geboorte van hun jongste dochter Tari, die geboren is met het syndroom van Down, kwamen zij in aanraking met de voorzieningen voor en het onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking hier in Nederland en werden hier erg enthousiast over.

Tijdens hun reizen naar Bali, die zij samen met hun vrienden Ronald van den Heuvel, Marijke Lingsma en Rien Gruter maakten, dachten zij na over hoe het voor deze kinderen in minder bedeelde landen gesteld is en besloten zij op onderzoek uit te gaan.

Hoewel er wel scholen bleken te zijn voor kinderen met een verstandelijke beperking, was er toch een schril contrast wat betreft professionaliteit en onderwijsmiddelen ten opzichte van de westerse situatie. Zo ontstond de gezamenlijke droom om hier een bijdrage aan te leveren en werd de doelstelling van de stichting duidelijk:

"Het verbeteren c.q. vergroten van de leermogelijkheden, communicatie, vaardigheden en zelfredzaamheid van kinderen met een verstandelijke beperking. Hierbij gebruikmakend van diverse speel/leermaterialen en -methodes. En het ondersteunen van de scholen en de leerkrachten bij de toepassing hiervan."

Sjaki-Tari-Us

Wat verder heeft bijgedragen aan het idee om een stichting op te richten, is dat Thijs’ tweelingbroer, Jacques (koosnaam Sjaki) van Harte, in september 2002 overleed. In de periode daarvoor hebben Thijs, Marijke en Jacques gesproken over het ondersteunen van kinderen in Indonesië, maar zover heeft het toen door zijn overlijden niet kunnen komen. De naam Sjaki-Tari-Us, drukt dan ook het volgende uit:

In nagedachtenis aan Sjaki, prachtige kinderen zoals Tari ondersteunen in hun ontwikkeling en bloei en dit tot werkelijkheid maken door ons allen, Us.

Stichting Sjaki-Tari-Us is in september 2006 opgericht.