Teach the teacher

In 2006, samen met de start van de stichting, zijn we gestart met het opleiden van Balinese leerkrachten door middel van een intensief programma. Samen met Nederlandse vrijwilligers, die de leerkrachten ook hebben begeleid, zijn ervaringen en inzichten uitgewisseld om samen tot bruikbare methoden en programma’s te komen. Een groot onderdeel van het programma was de achtergrondinformatie van de verschillende beperkingen en syndromen, aangezien er op Bali weinig informatie over beschikbaar was. Door middel van verschillende workshops leerden de Balinese leerkrachten hoe om te gaan met de verschillende beperkingen. Stagiaires en vrijwilligers creëerden een speciaal bewegingsplan en er is training gegeven in communicatie, samenwerking en leiding geven.

stu_teach_the_teacher_6-min
stu_teach_the_teacher_4-min
SjakiTariUs_TijmenHobbel_online-64-min
SjakiTariUs_TijmenHobbel_online-25-min
In 2009 zijn er drie competentieprofielen ontwikkeld, op verschillende niveaus; assistent, zelfstandig leerkracht en ‘overdragende’ leerkracht. De laatste houdt in dat de leerkracht zijn/haar kennis kan overdragen aan nieuwe leerkrachten en dat hij/zij voorlichting kan geven aan anderen. De assistenten die er momenteel zijn, zijn hoofdzakelijk opgeleid door hun Balinese collega’s. De meeste vrijwilligers blijven voor langere tijd aangezien we nu naar vrijwilligers zoeken voor coaching en gelijkwaardig samenwerken, al is een kortdurende samenwerking in sommige gevallen ook mogelijk. Als een vrijwilliger een zeer specifiek vakgebied geeft bijvoorbeeld en in korte tijd iets kan toevoegen aan het programma. Zo hebben wij een Nederlandse vrijwilliger gehad die in een aantal weken aandacht heeft besteed aan reken-, lees- en schrijfmethodieken en is er een Australische vrouw geweest die heeft bijgedragen door uitleg te geven over het gebruik van speciale pictogrammen.

De begeleiding en coaching van de Balinese medewerkers is nu meer vraag gestuurd geworden, dat wil zeggen dat wij kijken naar wat de behoeften zijn van de Balinezen en op basis daarvan nieuwe vrijwilligers zoeken.

Op beide locaties hebben wij een locatie manager benoemd. Zij dragen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de speel-leergroepen , het team van leerkrachten en voor inhoudelijke contacten naar buiten. De locatie manager geeft leiding aan zijn collega’s, bijgestaan en in overleg met de operational manager op Bali en het bestuur in Nederland.