Bestuur in Nederland

Het bestuur van Sjaki-Tari-Us bestaat uit 3 personen. Zij doen werkzaamheden als fondsenwerving, financieel management, aansturing projecten op Bali, het selecteren van vrijwilligers tot het onderhouden van de website.

Stichting Sjaki-Tari-Us heeft een bestuur die zich primair bezighoudt met fondsenwerving. Bestuur bestaat uit een 3 leden die de rol spelen van voorzitter, penningmeester en fondsenwerver. Het bestuur komt 3-maandelijks bij elkaar. Alle leden van het bestuur dragen allen bij door Stichting Sjaki-Tari-Us stelselmatig te promoten en hun netwerken waar mogelijk te benutten t.a.v. inhoudelijke ondersteuning en/of fondsenwerving. Onderwijsinhoudelijk wordt de stichting ondersteund door Agaath Hoeksema en Paul Gervais. Daarnaast werkt Sjaki-Tari-Us met talloze ambassadeurs die vrijwillig Sjaki op elke manier zullen uitdragen en ondersteunen. We vinden deze ambassadeurs in Nederland, Duitsland en Bali.

Agaath Hoeksema – Voorzitter
Jos Struik – Penningmeester en Fondsenwerver
Remko Vochteloo – Fondsenwerver nationaal en internationaal

Eigenaar en tevens Operationeel manager op Bali, Casey van Harte heeft ervoor gekozen om te gaan wonen en leven op Bali hierdoor is de garantie gewaarborgd dat directe aansturing van projecten en fondsenwerving op Bali aanwezig is.