Wat is een ANBI?
Instellingen kunnen door de belastingdienst worden aangewezen als ANBI.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Als deze instellingen aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.
Wanneer iemand een donatie geeft aan een instelling met een ANBI registratie, dan kan hij of zij onder bepaalde voorwaarden deze donatie aftrekken bij de belasting.

Stichting Sjaki-Tari-Us
Belastingnummer ANBI: 8170.28.183
KvK : Haaglanden 27291997
Merkelbachstraat 11
3067AL Rotterdam

Contactpersoon:
Agaath Hoeksema

Doelstelling:
Stichting Sjaki-Tari-Us heeft als doel om kennis en ervaring te delen met leerkrachten en ouders omtrent het begeleiden en opvoeden van kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking op Bali, Indonesië.
We hopen hiermee een bijdrage te leveren in hun ontwikkeling en deelname aan de samenleving.